Amerikanska dollar (USD) valutakurs

Här nedan hittar du både aktuell och historisk valutakurs för amerikanska dollar (USD). Du kan även använda vår enkla valutaväxlare för att till exempel se hur mycket 1000 svenska kronor är i amerikanska dollar. Vi sammanställer även köp- och sälj-kurserna hos sveriges största banker, för att du enklare skall kunna fatta ett beslut om vilken bank du vill använda för att växla dina amerikanska dollar (USD).Aktuell valutakurs Amerikanska dollar

Aktuell kurs Förändring
1 USD kostar 8,1549 SEK 0.0188 kr
Senast uppdaterad: 2017-10-18.

Valutaväxlare USD till SEK

USD
SEK
Ändra i något av fälten ovanför för att omedelbart växla och se motsvarande summa i SEK eller USD.


Växlingskurser (köp & sälj) för amerikanska dollar (USD)

Bank Säljkurs USD
SEB 8,6974 kr
Handelsbanken 8,4245 kr
Swedbank 8,6519 kr
Forex 8,6613 kr
Nordea 8,5431 kr
Bank Köpkurs USD
SEB 7,8824 kr
Handelsbanken 7,7045 kr
Swedbank 7,8919 kr
Forex 7,8671 kr
Nordea 7,8716 kr

Håll musen ovanför den pil som visar kursens förändring för att se vilket datum valutakursen för amerikanska dollar (USD) uppdaterades. Bankernas växlingskurser ovan bör dubbelkollas med respektive bank innan de används i ekonomiskt syfte.

Historisk utveckling av amerikanska dollar

Nedan kan du se den historiska utvecklingen av valutakursen för amerikanska dollar (USD).

Mer info om USD - Dollar

Här får du reda på mer om den amerikanska dollarns historia och om dess olika sedlar och mynt. Trevlig läsning!

Dollar är från början namnet på gamla europeiska valutor, exempelvis riksdaler eller tolar. Ordet härstammar från tyska daler. Ordet utvecklades efter att man hittat silver i Joachimstal i Tyskland. Från detta silver producerades silvermynt som kallades för Joachimsthaler, vilket senare förkortades till thaler. United States dollar, oftast benämnd endast som dollar, härstammar från spanska silvermynt i valören 8 reaales som användes flitigt i Nordamerika innan Förenta Staterna blev ett självständigt land. På dessa mynt skrevs siffran 8 med ett stort S vilket korsades av ett eller två lodräta sträck. Inspirationen sägs ha hämtads från det spanska statsvapnet.

Efter att representanterna för de tretton amerikanska kolonierna den 4 juli 1776 skrev under USAS självständighetsförklaring så behövdes självklart USA ett eget penningsystem. USAs första president George Washington gav detta i uppdrag till Thomas Jefferson som var utrikesminister. Thomas tog kontakt med en smed vi namn Johan Harper som sedan i Juli 1792 levererade de första 1500 silver Half Dimes. Resten är Historia.

Den amerikanska dollarn har förkortningen USD och delas i 100 cent. Den amerikanska dollarn finns i många olika valörer, allt från 1 dollars-sedel till 10 000 dollarsedel. Den klassiska 1 dollarsedeln har USA:s förste president, George Washington på framsidan. På 50 dollarsedeln återfinns Ulysses Grant som var president under det amerikanska inbördeskriget och efterträdde Abraham Lincoln. Numera är 100 dollarsedeln med Benjamin Franklin på den högsta valören som trycks. Bankautomater ger inte ut något högre belopp än 20 dollarsedeln och snabbköp och bensinstationer växlar i allmänhet inte större sedlar än 50 dollar.

1 dollar finns också som mynt med John Quincy Adams som motiv. Den minsta valören som är i bruk är 1 cent och den brukar kallas för penny. På detta lilla kopparmynt är Abraham Lincoln avbildad. Det finns också 5,10,25 och 50 cent i myntvalörer. Alla dessa mynt är tillverkade av silver. 5 – centsmyntet kallas för nickel medan 10 centaren brukar benämnas dime. 50 centsmyntet börjar bli allt ovanligare, men tillverkas fortfarande. Dollarmyntet blir allt vanligare och kommer inom sinom tid att ha ersatt 1 dollarsedlen.