Euro (EUR) valutakurs

Här nedan hittar du både aktuell och historisk valutakurs för euro (EUR). Du kan även använda vår enkla valutaväxlare för att till exempel se hur mycket 1000 svenska kronor är i euro. Vi sammanställer även köp- och sälj-kurserna hos sveriges största banker, för att du enklare skall kunna fatta ett beslut om vilken bank du vill använda för att växla dina euro (EUR).

Aktuell valutakurs Euro

Aktuell kurs Förändring
1 EUR kostar 10,4015 SEK 0.007 kr
Senast uppdaterad: 2020-10-30.

Valutaväxlare EUR till SEK

EUR
SEK
Ändra i något av fälten ovanför för att omedelbart växla och se motsvarande summa i SEK eller EUR.

Växlingskurser (köp & sälj) för euro (EUR)

Bank Säljkurs EUR
SEB 11,099 kr
Handelsbanken 10,9265 kr
Swedbank 10,3378 kr
Forex 11,1396 kr
Nordea 10,868 kr
Bank Köpkurs EUR
SEB 10,059 kr
Handelsbanken 9,9865 kr
Swedbank 9,4678 kr
Forex 10,1604 kr
Nordea 9,9307 kr

Håll musen ovanför den pil som visar kursens förändring för att se vilket datum valutakursen för euro (EUR) uppdaterades. Bankernas växlingskurser ovan bör dubbelkollas med respektive bank innan de används i ekonomiskt syfte.

Historisk utveckling av euro

Nedan kan du se den historiska utvecklingen av valutakursen för euro (EUR).

Läs mer om Euron

Euron kan tyckas som en väldigt ny valuta på marknaden, men visste du att historien om euron började redan för 30 år sedan? Läs mer om Eurons historia och valutans olika sedlar och mynt.

Eurons historia sträcker sig tillbaka till 1979 då den dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) införde den europeiska valutaenheten (ECU). Detta var en fiktiv räkne- och valutaenhet som bestod av medlemsstaternas valutor. Eurons kom sedermera att ersätta ecun. År 1990 startade den Ekonomiska och monetära unionen, den tredje pelaren var införandet av den gemensamma valutan i de deltagande länderna.

Den 1 januari 1999 infördes euron som valuta i elva EU-länder. Gentemot de nationella valutorna fick Euron en fast växelkurs. Den 1 januari 2001 blev Grekland det tolfte landet att införa Euron. Ytterligare tre länder har sedan dess anslutit sig till den gemensamma valutan.

Sverige röstade däremot nej till införandet av Euron vid en folkomröstning hösten 2003. År 2002 ersatte de nya fysiska metall – och papperspengarna de nationella valutorna. Euron fanns nu på marknaden och sedlarna fick samma utseende i alla länder inom euroområdet. Mynten fick en sida som är gemensam för alla länderna, men har även en sida som är specifik för vart och ett av länderna i Euroområdet.

Eurosedlarna förekommer i sju olika valörer: 5,10,20,50,200 och 500 euro. Sedlarna trycks av alla de femton Euroländerna och har samma utseende var de än trycks. Under 2008 ska en ny serie av sedlar ges ut med vissa grafiska förändringar. Ordet ”Euro” ska även skrivas med kyrliska bokstäver. Tidigare stod ordet med latinska och grekiska bokstäver, men sedan 1 januari 2007 ska det kyrilska alfabetet användas istället. Tanken är även att sedlarna ska genomgå vissa säkerhetsförbättringar med förnyad grafisk form.

Det finns även åtta olika myntvalörer av Euron: ett, två fem, tio, tjugo och femtio cent samt en och två euro. Även om den ena sidan på mynten är nationell så gäller alla mynt som betalningsmedel inom hela euroområdet. Myntens kanter ser likadana uti alla länder, med undantag för tvåeuromynten där utseendet varierar en del. Finland och Nederländerna använder sig inte av de två minsta mynten och har följaktligen ingen tillverkning av dessa mynt. Sedan euron började användes år 2002 har EU fått tolv nya medlemsstater. Det har inneburit att man har ändrat utseendet på den gemensamma sidan av mynten; de visar numera hela Europa, även inkluderat de länder som inte är medlemmar i unionen.

Euro som resevaluta

Euron används i flertal land i Europa. Om ni åker till några av följande städer kommer ni att använda er utav euron: Paris, Berlin, Rom, Madrid och Barcelona. Några av europas storstäder där Euron används.