Hong Kong Dollar (HKD) valutakurs

Här nedan hittar du både aktuell och historisk valutakurs för hong kong dollar (HKD). Du kan även använda vår enkla valutaväxlare för att till exempel se hur mycket 1000 svenska kronor är i hong kong dollar. Vi sammanställer även köp- och sälj-kurserna hos sveriges största banker, för att du enklare skall kunna fatta ett beslut om vilken bank du vill använda för att växla dina hong kong dollar (HKD).

Aktuell valutakurs Hong Kong Dollar

Aktuell kurs Förändring
1 HKD kostar 1,1732 SEK 0.0067 kr
Senast uppdaterad: 2020-09-25.

Valutaväxlare HKD till SEK

HKD
SEK
Ändra i något av fälten ovanför för att omedelbart växla och se motsvarande summa i SEK eller HKD.

Växlingskurser (köp & sälj) för hong kong dollar (HKD)

Bank Säljkurs HKD
SEB 1,2538 kr
Handelsbanken 1,2332 kr
Forex 1,2733 kr
Nordea 1,253 kr
Bank Köpkurs HKD
SEB 1,1301 kr
Handelsbanken 1,1132 kr
Forex 1,1315 kr
Nordea 1,0922 kr

Håll musen ovanför den pil som visar kursens förändring för att se vilket datum valutakursen för hong kong dollar (HKD) uppdaterades. Bankernas växlingskurser ovan bör dubbelkollas med respektive bank innan de används i ekonomiskt syfte.

Historisk utveckling av hong kong dollar

Nedan kan du se den historiska utvecklingen av valutakursen för hong kong dollar (HKD).

Hong Kong Dollar heter valutan i Hong Kong.

Valutan började användas 1863 då det saknats en lokal valuta sedan Hong Kong öppnades för fri import/export 1841.

Lite historia om Hong Kong

Ända sedan stenåldern tros det ha varit människor i regionen som nu kallas Hong Kong.

Hong Kong fick sitt offentliga namn först år 1842, då det skrevs på ett fördrag vid namn Treaty of Nanking vilket avslutade det första opiumkriget.

I slutet av 1800-talet var Hong Kong en stor handelsmarknad för storbritanien.

Den ekonomiska krisen som drabbade stora delar av östra asien 1997 drabbade även Hong Kong hårt.

Samma år som den ekonomiska krisen "1997", drabbades även Hong Kong hårt av fågelinfluensan.

År 2003 drabbades åter igen Hong Kong, denna gång av SARS.

Fortfarande är dock Hong Kong en stor handelsmarknad både i varor och ekonomi.