Valutasäkring av företagets affärer

kraftiga rörelser på valutmarknaden

Köper du produkter utomlands eller säljer du dina produkter utomlands så behöver du handla eller sälja i utländsk valuta. När du säljer eller köper produkter utomlands i utländsk valuta behöver företaget kalkylera med valutaförluster och valutavinster. Valutakurserna kan ändras snabbt och i ibland mycket under en kort tid vilket innebär att dina marginaler kan ätas upp av den valutaförändring som sker från att du skickar fakturan tills dess att du får betalt för fakturan.

Om din handel med utlandet är av betydande storlek finns det risk att företagets lönsamhet kan påverkas negativt i samband med valutaförändring. Den mest optimala lösningen är förstås att företaget köper in och säljer varor i samma valuta vilket kan vara svårt om företaget gör affärer utanför EU. Företaget kan dock valutasäkra sina affärer genom att teckna en valutaförsäkring som innebär att företaget får en fastställd kurs som gäller den dag som företaget får betalt för sin faktura. Då kan företaget vara säker på vilka summor som kommer in och behöver därmed inte oroa sig för om kursen går upp eller ned fram till betalningsdagen. Det innebär också att företaget vet redan i samband med fakturering hur mycket betalt som företaget kommer att få den dag fakturan betalas.

Att tänka på vid affärer med utlandet

Om företaget köper in produkter och säljer produkter i svenska kronor utsätts inte företaget för någon valutarisk. Det är först när företaget köper in produkter i svenska kronor och sedan säljer produkterna i utländsk valuta som det kan uppstå valutarisker som kan påverka hela affärens lönsamhet, om marginalerna är små. Att sälja till ett högre pris för att ta höjd för en valutaförlust är oftast inte att tänka på med tanke på den konkurrens som råder på många marknader.

Att spekulera i valuta är oftast inte något som tillhör företagens kärnverksamhet och då bör man överlåta detta till exempelvis banken. Det gör man genom att valutasäkra sina affärer utomlands genom att försäkra sina affärer mot valutaförluster. I samband med att man fakturerar sin kund utomlands får man en fast valutakurs av sin bank som gäller för de dagar då företaget får betalt av sin kund. Det innebär att företaget redan i samband med fakturering vet exakt hur mycket pengar som kommer att komma in från betalningen.

Detsamma gäller även när företag lånar i i utländsk valuta vilket du kan läsa mer om på Alltomforetagslan.se eller i samband med när företag gör inköp och beställningar utomlands. Om du exempelvis beställer 100 produkter a’ 100 USD från utlandet, vilket innebär totalt 10 000 USD. Det motsvarar vid beställningsdagen 88 000 kronor, eller 880 kronor per produkt. Men när du senare får dina varor och fakturan så kanske valutakursen har förändrats så att du istället får betala 96 000 kronor, vilket gör att ditt inköp har blivit 8 000 kronor dyrare från att du beställde varorna till dess att du betalade varorna. Det gör att priset per produkt har gått upp till 960 kronor, vilket innebär att företagets marginaler blir betydligt mindre än vad företaget hade kalkylerat med i samband med inköpet.

Genom att valutasäkra företagets affärer utomlands behöver man inte tänka på några valutaförluster utan istället vet man alltid vad man får betalt och vad man ska betala i samband med penningöverföringen.