Valutatrejding – Trend eller Mean Reversion?

De antal strategier som finns att tillämpa för framgångsrik trejding av valutamarknaderna är nästan oändliga. Men många strategier bottnar antingen i någon variation av Trendföljning, där man förväntar sig att priset fortsätter i samma riktning. Eller Mean Reversion, där man förväntar sig att priset återvänder till prisets medelvärde, alltså gå emot trenden eller en sidledsmarknad utan någon riktning. Båda strategierna har ett motsägelsefullt förhållande, om den ena fungerar för stunden så fungerar inte den andra, och vice versa. Alla finansmarknader är i en konstant förnedring och växlar mellan perioder av trend och sidled.

Efter en längre tid av sidled, bryter sig priset slutligen ur det spann det befunnit sig i, och på påbörjar en ny trend. Trenden kan pågå under lång tid, men kommer så småningom att upphöra, följt av en ny period av sidledsmarknad. Lägger man märke till att den svenska kronan plötsligt är mycket dyrare eller billigare gentemot andra valutor har kronan sannolikt befunnit sig i en trend.

Följa trenden

Definitionen av trendföljning är att priset fortsätter i samma riktning. Exempelvis, om priset når en ny högsta- eller lägstanivå, förväntar sig trendföljaren att prisutvecklingen fortsätter i samma riktning.

En trendföljande strategi har ofta några få vinnande trejds, och relativt många förluster. Eftersom marknaden först brukar misslyckas att bryta sig ur en konsolideringsfas flera gånger, innan den riktiga trenden har fått momentum i prisutvecklingen. Antal vinster är som sagt relativt få, men är samtidigt betydligt större, och betalar för alla små förluster, och mer därtill.

Köpare/säljare är beredda att betala för ett premium för den nuvarande kursen, vilket driver på prisutvecklingen i samma riktning. För trendföljaren finns vanligtvis inget vinstmål i prisutvecklingen, utan man väntar till att marknaden indikerar en avmattning i trenden.

Mean Reversion

Jämförelsevis, om priset når en ny högstanivå förväntar sig Mean Reversion-strategen, att priset kommer att återgå till sitt medelvärde, alltså gå emot den befintliga trenden eller befinna sig i en sidledsmarknad. Medelvärdet är ofta någon form av ett glidande medelvärde (moving average) av de senaste 50, 100, 200 dagarna, eller vad som anses fungera bäst.

Köparen/säljaren tror inte på en ihållande trend, utan en prisutveckling som befinner sig inom ett spann. Mean reversion-strategi är mentalt lite lättare att tillämpa eftersom vinsterna inträffar relativt ofta.

Mean reversion innebär ofta ett högre antal vinnande trejds än för trendföljning, kanske runt 50%/50%, men varierar beroende på strategi. Samtidigt som antal vinnande trejds är betydligt fler, är vinstsumman per trejd betydligt mindre. Det är enligt förväntan eftersom strategin i teorin innebär att priset ska återgå till sitt medelvärde, med ett anpassat vinstmål som priset förväntas nå.

Mean Reversion har samma grundförutsättning som Roulett........delvis

Grundförutsättningen i vilken marknad som helst är att priset slumpvis rör sig upp eller ned x-antal punkter, minus spread. Alltså kostnaden för handelsplattformen, som därmed genererar en liten negativ förväntan. Lite som ett rouletthjul, där den gröna nollan minskar sannolikheten att vinna ett par procent. Det är svårt att anpassa en strategi för ett rouletthjul, eftersom förutsättningarna inte kan förändras. Det förblir ett turspel. Däremot kan mean reversion-trejdern påverka utfallets sannolikhet till sin favör, genom att tillämpa olika aspekter av teknisk analys. Men tankegången med rouletthjulets sannolikhetslära är dock en bra utgångspunkt, för att sedan utveckla ett osymmetriskt vinst/förlust-förhållande, som genererar vinst över tid.

Att spela Black Jack har också en nära relation till framgångsrik trading. Eftersom spelaren måste lära sig att agera när sannolikheten till vinst anses vara högre än en förlust, och samtidigt avstå från att spela när man inte har någon. Det finns gott om möjligheter studera sannolikheter på något av de bästa spelbolagen på marknaden, med kända aktörer som Youbetit eller LeoVegas. Det finns flera exempel av framgångsrika blackjack-spelare som blivit framgångsrika trejders. Enligt egen utsago, mycket tack vare deras utvecklade sinne för att identifiera osymmetriskt vinst/förlust-förhållande.

Vilken strategi väljer man?

Båda har sina tydliga för- och nackdelar, och genomgår perioder av negativ förväntad avkastning. Det finns oändligt med strategier av både trendföljning och mean reversion. Vissa fungerar jättebra, medan andra fungerar betydligt sämre, eller inte alls. Det är upp till var och en att efterforska och utveckla en metod som har en positiv förväntan i en relativt effektiv marknad som endast belönar dem som gjort sin läxa.

Trendföljning är sannolikt lite svårare att tillämpa mentalt, eftersom man förväntas genomlida många förluster innan varje vinnande trejd, något som kan tära på psyket. Förluster är oundvikliga, och är en del av alla strategier. De bör snarare omfamnas, utan dem hittar man inte nästa vinst. Det bästa är att se förluster som en obligatorisk kostnad för sin företagsamhet, snarare än förlust.