Valutor – historia & framtid

Människan har använt sig av någon form av valuta sedan historiens början. Först skedde byteshandel av varor och tjänster på en helt oreglerad marknad där aktörerna sannolikt bestämde värdet på transaktionen sinsemellan. Man sökte en gemensam efterfrågan och bytte bort de ägodelar man hade ett överflöd av, mot andra individers ägodelar man själv efterfrågade.

Några milstolpar som påverkat valutor i historien:

En hög med mynt, okänd valuta

Valutornas utveckling är helt naturlig och söker alltid en enklare väg mellan köpare och säljare. Det var liksom enklare att ha mynt i plånboken än en några kossor. Det var lättare att hantera papperssedlar än mynt. Och för att sätta allt i perspektiv, definitivt mycket lättare att digitalt överföra pengar till andra sidan jordklotet, än att frakta några getter i ett halvår.

Valutor i Framtiden

Världen digitaliseras i snabb takt inom alla områden och valutor är inget undantag. Det är sannolikt en relativt lång väg kvar innan traditionella valutor kommer att helt ersättas av en universell digital valuta, men vi tar små steg hela tiden. Digitala betalningar har helt normaliserats, och vi känner inte längre samma behov att ha kontanter i plånboken. Det återspeglas tydligt genom drastisk minskning antal av bankomater i städerna.

Första steget i digital normalisering har slutförts, vilket medför befolkningens acceptans till det kontantfria samhället, som sedermera övergått till en självklarhet.

Kanske står vi inför en monetär revolution där alla traditionella valutor stegvis kommer att skrotas. Om det är till förmån för någon alla de e-valutor som finns idag är oklart. En revolution föranleds ofta av några misslyckade revolutioner, som stegvis banar väg för en riktig revolution som resulterar i en bestående förändring. Händelseförloppet är tydligt i efterhand, men väldigt otydligt i realtid. Kanske är framtidens dominerande valuta inte tryckt än.

En valuta för alla, som passar alla – eller?

En valuta som används av alla nationer medför vissa frågetecken, eftersom alla nationer dagsläget kan skräddarsy penningpolitik efter behov. Eurosamarbetet är ett tydligt exempel på detta. Allt var frid och fröjd i goda tider, för att sedan bli kaotiskt under finanskrisen då euroländernas självintresse började gå isär.

Futuristiska frågeställningar om en världsomspänd E-valuta

Kommer centralbankerna fortsätta att ha makt och kunna reglera världsekonomin, eller tar valutaentreprenören makten om taktpinnen som styr världsekonomin? Likt Google och Facebook delvis har kontroll över informationsflödet? Dessa företag är till stor del fristående från statlig påverkan på gott och ont. Hur skulle en privatiserad valutaentreprenör med närmast totalitär makt över valutareglering bemötas av världens regeringsmakter?

Det finns inga valutor som har överlevt historien. Alla valutor tappar hela tiden lite i värde, för att sedan helt försvinna och därefter ersättas av en ny valuta. Det är populärt att poängtera att guld är den enda bestående valutan som överlevt alla tidsepoker. Det ska tilläggas att guld kanske inte längres ses som ett accepterat betalningsmedel, då valutor sedan länge frångått sin koppling till guld. Guld ses däremot som en populär alternativinvestering under kärva tider, eftersom guldpriset aldrig någonsin har blivit värdelöst. Det ska dock tilläggas att guldpriset ofta rör sig mycket volatilt, och är inte en investering för den som söker trygghet.

Industrier följer valutornas utveckling

Processor och Bitcoins

I takt med att valutorna anpassar sig digitalt så förändras det industriella landskapet. Sannolikt har myntpräglingsföretag sin storhetstid bakom sig. Jämförelsevis har nätföretag sin storhetstid framför sig under mycket lång tid framöver. Industrier som gynnas eller rent av uppkommit genom möjligheten till digitala transaktioner är många: E-handelsföretagen blir hela tiden fler, och nästan alla varor och tjänster kan köpas digitalt.

Traditionell television tycker inte om digitaliseringen och motsätter sig streamingtjänster och youtube, eftersom de växer i rasande fart och snor tittare.